Implementatie en Borging

Zonder een grondige analyse geen resultaat.

 

Analyse betekent inzicht in de processen en derving (lekkage) wat wordt veroorzaakt door onbevoegd menselijk handelen.

 

Een logische vervolgstap is het opstellen van concrete verbeter- en optimalisatie plannen.

Omdat elke opdrachtgever uniek is wordt na de realisatie van het optimalisatie plan een beheerplan opgesteld. Een beheerplan is noodzakelijk om behaalde resultaat na implementatie te borgen.

 

Onderdeel van de borging is een aanpak volgens de Deming circle

(Plan, Do, Check,Act).

 

 

Implementatie en borging van plannen realiseert het Centre of Experts

door:

  • een projectmatige aanpak,

  • tussentijdse evaluatie,

  • rapportage en bijsturing met een aantoonbaar resultaat in managementtaal. 

 

De experts van het Centre of Experts hebben de afgelopen jaren voor  de implementatie en borging diverse standaard modellen ontwikkeld die zich in de praktijk hebben bewezen met gegarandeerd resultaat.

 

PDCA2.png